Mocne strony wielkopolski

Absolutnie nie ma powodu do wstydu – dobra opinia o regionie nie wzięła się znikąd, a powstała dzięki silnym stronom Wielkopolski. Należą do nich min. gospodarka, edukacja, infrastruktura, transport, czy zaopatrzenie w najważniejsze media.

 

Mocnym atutem Wielkopolski jest edukacja. Nie tylko funkcjonuje wiele szkół i uczelni wyższych, przede wszystkim w Poznaniu, ale także powstaje ich coraz więcej. Najbardziej znaną uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale liczą się też uczelnie profilowane, jak np. Uniwersytet Ekonomiczny, Medyczny, Przyrodniczy, czy np. znana także poza granicami kraju Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii. Trudno przy tym wymienić wszystkie baretko dobre i zasłużone uczelnie, tym bardziej, że i poza Poznaniem są takie – jak np. Wyższa Szkoła Biznesu w Pile – których indeksy i dyplomy należą do wysoko cenionych u pracodawców.

 

Kolejnym silnym punktem jest turystyka. Wielkopolska jest również chwalona ze względu na krajobraz i liczne atrakcje turystyczne. Przez znaczną część województwa przepływa rzeka Warta, a w samej środkowej i północnej Wielkopolsce znajduje się około tysiąc jezior. Dookoła nich rozciągają się lasy, w których można swobodnie poruszać się pieszo lub po licznych ścieżkach rowerowych i korzystać z obfitości jagód oraz grzybów. Na południe od Poznania leży natomiast Wielkopolski Park Narodowy utworzony ze względu na oryginalną rzeźbę polodowcową.

 

Transport drogowy

 

Najważniejsze drogi krajowe w województwie to m.in.: autostrada A2 prowadząca z Berlina przez całą Polskę aż do Mińska, droga ekspresowa S5 do Wrocławia, czy droga ekspresowa Sil, którą można dostać się np. nad Bałtyk. Niestety ponad 20 proc. długości dróg krajowych na terenie województwa nie odpowiada wymaganej klasie technicznej, w tym szczególnie na odcinkach przebiegających przez miejscowości. Stąd pilna potrzeba wybudowania obwodnic. Na terenie województwa w ostatnich latach wykonano obwodnice Śmigla, Wolsztyna, Orzeszkowa, Gniezna, Ślesina, Nowego Tomyśla i Wągrowca. Podobne potrzeby występują w przypadku dróg wojewódzkich, których łączna długość przekracza 2,5 tysiąca kilometrów.

 

Wieloletnie niedoinwestowanie systemu transportowego, lub wręcz czynione jego kosztem oszczędności, doprowadziło do sytuacji, w której jedynie skierowanie ogromnych środków finansowych w krótkim czasie może doprowadzić sieć drogową do stanu zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa. W tej chwili dominują prace remontowo – modernizacyjne, a stale wzrastająca liczba pojazdów i zły stan techniczny dróg powodują obniżenie płynności ruchu.

 

Transport kolejowy, wodny i lotniczy

 

Transport kolejowy jest interesującą alternatywą dla transportu kołowego, choć ten drugi dominuje zdecydowanie. Długość sieci kolejowej w Wielkopolsce wynosi 2071 km, czyli ponad 10 proc. ogólnej długości linii w Polsce, a 59 proc. z tego jest zelektryfikowana. Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się też krajowy Port Lotniczy Poznań – Ławica obsługujący ruch krajowy i międzynarodowy. Liczba jego pasażerów systematycznie wzrasta. W ubiegłym roku z Ławicy skorzystało 1.419.121 pasażerów! Pozostałe lotniska o funkcji sportowo-usługowej znajdują się w: Swarzędzu (Ligowiec), Lesznie (Strzyżewicach), Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego, Kazimierzu Biskupim koło Konina oraz w Pile. Lotniska subregionalne są ważne dla rozwoju transportowych usług specjalistycznych oraz obsługi biznesu i turystyki.

 

Układ transportowych dróg wodnych na terenie Wielkopolski jest wyjątkowo korzystny. Przez region przebiegają ważne drogi wodne, które łączą się z głównymi rzekami w kraju: Wisłą i Odrą. Ponadto droga wodna łącząca Wisłę z Odrą jest odcinkiem europejskiej śródlądowej drogi-wodnej. Najdłuższym fragmentem tej drogi jest rzeka Noteć (187 km). Żeglowny ruch barek handlowych na Noteci występuje na odcinku Ujście-Krzyż Wielkopolski-rzeka Odra, a w samym Krzyżu zlokalizowany jest port handlowy. Drugą ważną dla Wielkopolski drogą wodną jest Warta. Rzeka prze-biega przez tamo centrum regionu i jego stolicę – Poznań.

 

Układ dróg wodnych na terenie województwa wielkopolskiego i województw przyległych jest także bardzo korzystny dla żeglugi turystycznej. By wyeksponować te atuty utworzono tzw. „Wielką Pętlę Wielkopolską”. Przebiega ona Wartą z Konina przez Poznań do ujścia rzeki Noteć w miejscowości Sanok (woj. lubuskie). Następnie Notecią przez Czarnków do Bydgoszczy, skąd Kanałem Górno-noteckim przez jezioro Gopło i Kanał Ślesiński zamyka się w Koninie.