wezwanie do zapłaty

0 0
Read Time:2 Minute, 5 Second

Wiele osób ma dużo nieuregulowanych płatności, zalega z ratami czy tez zwrotem pieniędzy. Czym zatem może być przedsądowe wezwanie do zapłaty? Jest to pismo w formie oficjalnej wysłane do dłużnika przez wierzyciela. W piśmie zawarte jest wezwanie do zapłaty danej kwoty w konkretnym terminie oraz dodatkowo zawiera ono klauzulę, że w przypadku, gdy kwota nie zostanie zapłacona będzie to skutkowało skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pamiętajmy, że takie wezwanie należy zastosować zawsze wtedy, gdy dłużnik znacznie spóźnia się ze spłatą zadłużenia albo wcześniejsza windykacja nie przyniosła rezultatów. Wysłanie oficjalnego pisma wzywającego do uregulowania długu, stanowi dowód na podjęcie próby polubownego załatwienia sporu, co jest wymagane  przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Składając pozew należy podać informację czy strony podjęły próbę mediacji czy polubownego załatwienia sporu.

Kiedy możemy zatem zastosować takie pismo? W momencie gdy termin płatności za dany towar czy fakturę został przekroczony a my nie mogliśmy polubownie dogadać się z dłużnikiem. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy opóźnienie w świadczeniu jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Można tu przytoczyć przykład, kiedy dłużnik chciał dokonać zapłaty, ale np. podany przez wierzyciela numer konta był błędny. Odpowiednio sporządzone wezwanie do zapłaty powinno zawierać kilka podstawowych elementów jak datę oraz miejsce sporządzenia pisma, dane wierzyciela oraz dłużnika. Musi również posiadać podstawę żądania zapłaty, czyli jakąś fakturę lub inny rachunek, z którego wynika dług. Wyszczególniamy również kwotę długi doliczając ewentualne odsetki. Pismo zawiera także wyznaczony przez wierzyciela termin spłaty długu (najczęściej 7 lub 14 dni od daty otrzymania wezwania), pod rygorem, że jego przekroczenie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Podajemy numer rachunku bankowego na który ma być dokonana wpłata. No i oczywiście nasz podpis.

Ponadto ważny jest sposób dostarczenia wezwania. Dla celów dowodowych niezbędne jest przedstawienie sądowi potwierdzenia jego nadania. Dlatego najlepszym sposobem doręczenia przedsądowego wezwania do zapłaty jest wysłanie go listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem otrzymania przez dłużnika.

Gdy jesteśmy dłużnikiem i dostaliśmy takie wezwanie do zapłaty, najprostszym sposobem zlikwidowania długu będzie po prostu zapłacenie zadłużenia. Natomiast jeśli nie mamy środków do tego, by zapłacić w wyznaczonym terminie wierzycielowi wymienionej kwoty, warto zgłosić się do niego w celu zawarcia ugody. Pozwoli to na polubowne rozstrzygnięcie sporu i ograniczy ewentualne dodatkowe koszty związane z postępowaniem sądowym. Brak reakcji na wezwanie może również spotkać się z zerwaniem lub pogorszeniem stosunków handlowych. Dlatego bardzo często konsekwencją otrzymania wezwania do zapłaty jest spłata zadłużenia. Wizja długiego procesu i dodatkowych kosztów jest odpowiednią motywacją dla dłużnika. Dodatkowo brak spłaty zadłużenia pomimo wysłanego wezwania, otwiera wierzycielowi drogę do odzyskania należności na drodze sądowej.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Jakie właściwości muszą mieć szklane schody?
Next post KOD CVC

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.